familienaam MOUS


Hermanus Jans is al voor 1811 overleden en zien dan ook dat Fimke Dirks zijn vrouw de naam Hollander aanneemt. Hoe ze aan de naam MOUS komen is mij niet duidelijk.

Balk, deel 3 folio 54
Mous, Durk Manus, Balk
Kinderen:
(van wijlen moeder Antie Sjoerds) Manus 10, Teetske 8,
Kinderen:
(van moeder Wytske Willems Stellinga) Aaltie 1 9/12

Balk, deel 2 folio 34
Mous, Jan Manus vrouw, Antie Johannes (Koning), Balk
Kinderen:
Mientie 11, Manus 9, Johannes 4


Zelf stam ik af van Hermanus Jans Mous