familienaam MELCHERS / MELCHERTS


De naam van de ouste gevonden voorvader voor de Melchers/Melcherts en Vogelzang stam is Coert Jans, afkomstig van Ruigahuizen, maar wanneer en waar hij geboren is, werd niet gevonden. Wel is redelijk om aan te nemen, dat hij omstreeks het jaar 1660 geboren is, want volgens de huwelijkakte is hij op 28 februari 1681 gehuwd met Sjoke Wijbrens, afkomstig van Mirns. Ook haar geboortedatum is niet gevonden. Hoeveel kinderen zij precies hadden is niet bekend, De kinderen die mogelijk uit dit huwelijk werden geboren, zijn nergens aangetekend, want de RK kerkelijke boeken van Gaasterland vingen aan, respectievelijk te Bakhuizen in het jaar 1723 en die van Balk pas in het jaar 1766. De naam is afgeleid van Melchert Coerts, de zoon van Coert Jans.

De kleinzoon MELCHERTS, zoon van Jan Melchert, was van plan om de naam VOGELZANG aan te nemen, hij had zich wel te Balk aangemeld, maar de juiste afwikkeling dus de juiste akte was niet door hem ondertekend. Via een proces-verbaal van de Franse bezetter werd hij aangemaand om een naam aan te nemen. Hij belooft dan, dat hij de naam van zijn broederen dus de naam VOGELZANG zal dragen.

Familienamen 1811
Vogelzang, Melkert Jans, Balk
(was op de eerste convocatie verschenen, "kon toen niet worden ingeschreven")
Balk, fol. --

Deze achternaam Melchers ontwikkelde zich als familienaam als patroniem van de voornaam Melchert.
Onze voorvader Cornelis Jans Melchert nam de naam Melchert aan
In het begin werden er wel schrijffouten gemaakt in de aktes en al snel was de naam Melchert veranderd in Melchers.
Bij Jouke Melcherts, getrouwd met Fokje Draaijer, werd de naam weer een beetje veranderd en werd Melcherts (met t)


Koudum, deel 1 folio 112 verso Melchert, Kornelis Jans, Hemelum Kinderen: Jan 16, Klaas 13, Jouke 10, Durk 8, Hiltje 20, Grietje 14
Melchers & Melcherts

Koudum, deel 1 folio 112 verso Melchert, Kornelis Jans, Hemelum Kinderen: Jan 16, Klaas 13, Jouke 10, Durk 8, Hiltje 20, Grietje 14