familienaam Hylkema


Verklaring volgens de Nederlandse Familienamen Databank: De Friese familienaam Hylkema/Hijlkema/Hielkema is afgeleid van een patroniem dat teruggaat op de voornaam Hylke/Hielke. Uit een van de onderstaande referenties blijkt ook dat dit type familienamen via via werd aangenomen, in dit geval door een landbouwer op een boerderij die aan een (middeleeuwse) familie Hylkema toebehoorde.

Riemer Kerstens is geboren in Tjerkwerd, zoon van Kerst Hylkes en Attien Riemers. Hij is gedoopt op 03-09-1749 in Blauwhuis. Riemer is overleden op 18-06-1810 in Warns, 60 jaar oud.
Beroep: Boer (te Warns)
Riemer trouwde, 27 jaar oud, op 19-05-1777 in Oudega met Klaaske Lolles, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 20-05-1777 in Blauwhuis. Klaaske is geboren in Greonterp, dochter van Lolle Eeltjes en Iefke Siebrens. Zij is gedoopt op 21-07-1754 in Blauwhuis. Klaaske is overleden.

Klaaske Lolles heeft op 29 december 1811 de achternaam Hylkema aangenomen:
Stavoren, deel 1 folio 59 verso
Hylkema, Klaaske Lolles, Warns
Kinderen:
Karst 27, Lolle 25, Pieter 14, allen Warns, Attje 24, Folsgare