familienaam Huitema


Deze achternaam ontwikkelde zich onder de Friese bevolking van noordelijk Nederland als familienaam, gebaseerd op de meegegeven naam van de vader van de oorspronkelijke drager. Dit is aangegeven door de aanwezigheid in de achternaam van het kenmerkende Friese achtervoegsel "MA", wat vergeleken kan worden met het op "man" eindigende, welke te vinden is in andere achternamen in het noorden van Nederland en het noorden van Duitsland. Het "MA" kan voorkomen in namen die gebaseerd zijn op de eerste drager zijn beroep, stad, of huis. In dit geval zou het aangeven: "Man die deel uit maakt van het huis van Huite". Huite is een Friese persoonsvoornaam.
De afkomst van de persoonsnaam is niet duidelijk, maar het zou een lokale vorm van een oud Germaanse naam zoals "Hudamar" of "Hudricus" kunnen zijn, die beide weer afgeleid zijn van het oud Hoog-Duitse woord "Huóta", verwijzend naar bewaker.
De Friese persoonsnamen "Hoite" en "Hoyte" schijnen ook hun oorsprong hier te vinden zodat de achternamen "Hoitema" en "Hoytema" als variaties op Huitema beschouwd kunnen worden. De Friezen zijn een Germaans volk die reeds voor de jaartelling aan de kust van de Noordzee woonden. De Friese taal, nauw verwant aan het Nederlands en Engels, wordt nog steeds gesproken door ongeveer een half miljoen mensen in Nederland.

Huóta

Een interessante aanvulling van W. Arckens is dat in Burgenland (Oostenrijk), waar rond de Neusiedlersee beroemde wijngaarden liggen, er nog een paar schuilholkjes liggen die daar "Hiattahütte" (hoederhut) genoemd worden; het waren vroeger hutjes gebruikt door bewakers van de wijnvelden tegen menselijke- en vogeldieven. Om de hoeders tegen muggen te beschermen staan er nog altijd vrij veel notelaars tussen de druiven. Het lijkt dat het Oostenrijkse Hiatta, mogelijk ook een variant is van Huóta

Huitema's

Niet alle Huitema's hebben de naam Huitema aangenomen omdat hun vader Hoyte, Hoite of Huite heten. Sommige hebben vermoedelijk ook de naam Huitema aangenomen omdat ze op een of andere manier familie waren van de "Van Hoytema" familie die bij de Friese adel behoorden.
Welke takken Huitema hebben we gelocaliseerd:
 1. Sjouke Siebes neemt in 1811 de naam Hoitema aan welke later als Huitema wordt geschreven. Zijn vader Sybe Joostes is gehuwd met Sytske Sjoukes van Hoytema. De naam is vermoedelijk aangenomen ivm verwantschap aan de van Hoytema familie. Joost Pieters uit Heeg, de zoon van zijn broer Pieter, neemt in Heeg ook de naam Hoitema aan


 2. De tak van Hoyte Klazes. Hoyte Klazes was 2x gehuwd. Eerst met gehuwd met Teatske Siebes, een dochter van Sybe Joostes. Daarna huwde Hoyte met Tietje Tjittes. Voor zover is na te gaan hebben alle kinderen de naam Hoitema of Huitema aangenomen. Dit kan zijn omdat de vader Hoyte (of in zuid west Friesland 'Huite' ) maar meer waarschijnlijk is het om de verwantschap met de van Hoytema's . Met name van de volgende zonen komen in mijn stamboom afstammelingen voor:
  1. Joost Huitema
  2. Romke Huitema
  3. Tjerk Huitema
  4. Tjitte Huitema
  5. Fonger Huitema

  Voor gegevens van de Tjitte Huitema tak kun u ook zoeken in het menu onder "Hoyte Klazes". 

  Over de afstammelingen van Hoyte Klazes is bij Hans Huitema een uitgebreid familiealbum in de maak, voorzien van veel gegevens over wonen, opleiding, werk en relaties van deze afstammelingen, aangevuld met foto’s voor zover die bestaan.

  Dit familiealbum is voorlopig alleen digitaal beschikbaar in de vorm van een website op een cd. Deze cd kan bij hem besteld worden voor € 10,00 en € 2,50 verzendkosten. Klik hier om te bestellen. 3. Ruurd Riemers. Ruurd is een neef van Tietje Tjittes (zie tak 2).  Ruurd was getrouwd met Ansch Gerkes van Hoytema. Vandaar heeft zijn zoon Riemer wonende in Oudega de naam aangenomen in Heeg. Ook de familie van de overleden broer Gerke en zijn zusjes Ydske en Sjoukje komen later voor met de naam Huitema


 4. Tak Pier Eiles uit Oosterzee. Zijn zonen Wijbe en Jacob hebben de naam aangenomen in marie Oosterzee. Ook hun zus Hansje gebruikt later de naarm Huitema.  Wybe was gehuwd met Fedje van Hoytema en vandaar heeft deze familie daarom de naam Huitema aangenomen.


 5. Auke Linses en Homme Linses uit Ureterp nemen in Ureterp de naam Hoitema aan.


 6. Anne Sybrens uit Pingjum. Anne heeft de naam Huitema aangenomen in Arum, veel meer gegevens zijn nog niet bekend.
 7. Eit Hayes uit  Luinjeberd. Eit heeft de naam Huitema in Tjalleberd aangenomen


 8. Peeke Tjeerds uit Echten neemt ook in 1811 in Oosterzee de naam Huitema aan. Onduidelijk waarom hij de naam Huitema aanneemt. Zijn vader is een Tjeerd, dus mogelijk heeft hij of een ander familielid verwantsschap met de van Hoytema's


 9. Karst Taekes uit Makkum neemt in Makkum de naam Huitema aan. Karst Taekes zijn grootvader was Karst Hoytes en de naam is waarschijnlijk afgeleid van voorvader Hoyte (ook wel uitgesproken als Huite)
 10. Pieter Gerrits uit Akkrum neemt in Akkrum de naam Huitema aan. Het is nog onduidelijk waarom.


 11. Bartle Sjoerds uit Boornzwaag neemt in Langweer de naam Hoitema aan De afstammelingen van hem vanaf zijn grootvader Bartle Douwes kunt op een andere pagina vinden.


 12. Gosse Keimpes uit Heeg neemt in Heeg de naam Hoitema aan. Vader Keimpe was gehuwd met Ansk Siebes. Een dochter van Sidske Sjoukes van Hoytema.


 13. Harmen Haitses uit Schraard neemt in Witmarsum de naam Hoitema aan


 14. Jelle Sjerps uit Heeg neemt in Heeg de naam Hoitema aan


 15. Pijter Gerrits uit Rauwerd neemt de naam Hoitema aan


 16. Sipke Jans uit Mantgum neemt in Jorwerd de naam Hoitema aan


 17. Sjouke Douwes uit Idzega neemt in Heeg de naam Hoitema aan. Sjouke is een zoon van Douwe Ates en Sjoukje Gerkes, welke mogelijk een dochter is van Gerke van Hoytema


 18. Gerben Pieters uit Oosterwierum neemt in Jorwerd de naam van Hoitema van Idsinga aan


 19. Pieter Hoytes uit Joure neemt in Joure de naam Huitema aan


 20. Afstammelingen van Tiete Reyns van Hoytema gebruiken later ook de naam Hoitema en Huitema. Ook Sybe Sjoukes genoemd onder 1 stamt hier van af.